Vår historia och vårt arv

Securitas Cash Handling Services blev Loomis 2008. Samma år noterade de företaget på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Men denna till synes nya identitet tillhör i själva verket ett företag med en 170 år gammal historia. En historia med många framstående personer och visionära företag som specialiserat sig på kontanthantering och säkerhet.
 • Loomis i USA: Har rötter i den gamla västern
  |
  not image

  1852

  Ska vi spåra Loomis ursprung måste vi resa tillbaka i tiden till 1852, då Wells Fargo & Co. grundades under guldruschen i Kalifornien. Några år senare tog företaget över den västliga verksamheten i Pony Express – ett postföretag som skickade paket mellan den östra och västra kusten i Amerika.
  |
  not image

  1905

  År 1905 grundade Lee Loomis Cleary Creek Commercial Company. Med hjälp av hundspann försåg han gruvarbetarna i Alaska med dagliga förnödenheter och utrustning och återvände med fickorna fulla av guld. 20 år senare grundade han Loomis Armored Car Service. Till en kostnad av 8 000 dollar tillverkade han och tog i drift det allra första skräddarsydda bepansrade fordonet för säker transport, senare kallat ”Den gamle”. Företaget utökade sin verksamhet till västra USA och Kanada.
  |
  not image

  1979

  1979 beslutade familjen Loomis att sälja Loomis Corporation. De följande åren var ganska turbulenta och Loomis Corporation genomgick stora förändringar, inklusive flera förvärv och uppköp. I slutet av 1990-talet förvärvade företaget Wells Fargo Armored. Det nya företaget tog namnet Loomis, Fargo & Co.
 • Verksamhet i Sverige
  |
  not image

  1934

  Ett annat kapitel i vår historia utspelade sig i södra Sverige när Erik Philip-Sorensen grundade säkerhetsföretaget ”Helsingborgs Nattvakt” 1934. Företaget expanderade snabbt genom förvärv av mindre säkerhetsföretag. 1972 samlades alla företag som ägdes av Erik Philip-Sorensen under varumärket ”Securitas”.
  |
  not image

  1981

  Erik Philip-Sorensen överlämnade kontrollen av Securitas till sina söner Sven och Jörgen 1981. Den internationella delen av Securitas verksamhet utvecklades till Group 4 Securicor (även känd som G4S), medan den svenska delen av verksamheten drevs under varumärket Securitas.
  |
  not image

  1991

  I slutet av 1980-talet inledde Securitas en internationell expansion med förvärv i Norge, Danmark och Portugal. 1991 noterades Securitas på Stockholmsbörsen och förvärvade flera nya företag utomlands. År 1999 gick Securitas in på den amerikanska marknaden.
 • Alla pusselbitarna faller på plats
  |
  not image

  2001

  År 2001 förvärvade Securitas Loomis, Fargo & Co. och införlivade det i divisionen Securitas Cash Handling Services. Under 2006 tillkännagav Securitas sin avsikt att dela upp verksamheten i separata, specialiserade säkerhetsföretag. Securitas Cash Handling Services tog över namnet Loomis.
  |
  not image

  2008

  Vid en bolagsstämma 2008 fattades beslut om att dela ut samtliga Loomis-aktier till Securitas aktieägare. Dessutom ansökte Loomis styrelse om notering på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Företaget har varit noterade där sedan den 9 december 2008.
  |
  not image

  2009

  Under 2009 etablerade Loomis ett dotterbolag i Slovakien och fortsatte att expandera internationellt under 2010 och 2011. Flera ytterligare förvärv gjordes i USA, och Loomis kom även in på de tjeckiska och turkiska marknaderna. 
  |
  not image

  2012

  Under 2012 expanderade Loomis till Sydamerika genom förvärvet av det argentinska företaget Vigencia.
  |
  not image

  2014

  Under 2014 förvärvade Loomis VIA MAT Holding AG, vilket gjorde det möjligt för dem att utöka sina tjänster genom att tillföra internationell värdelogistik till de befintliga affärsområdena Likvida medel i transit och Kontanthanteringstjänster. Internationell värdelogistik består av två typer av verksamhet: gränsöverskridande transport av kontanter och ädelmetaller samt förvaring av värdeföremål. Som ett resultat av förvärvet blev Loomis också marknadsledare inom kontanthantering i Schweiz.
  |
  not image

  2018

  Under 2018 utökade Loomis sin verksamhet inom valutahandel (FX) genom att förvärva CPoR i Frankrike. Valutatjänsterna omfattar grossistköp och försäljning av sedlar för banker och växlingskontor, samt en säker transporttjänst för insamling och leverans av sedlar till bankkontor i hela Frankrike och vissa andra fransktalande territorier.
  |
  not image

  2023

  Loomis är specialisten på att effektivisera kontantflöden. Vi erbjuder helhetslösningar för värdehantering till finansiella institutioner, detaljhandeln, andra kommersiella affärsverksamheter samt till den offentliga sektorn. Våra 25 000 medarbetare är verksamma vid ca 400 lokalkontor i drygt 20 länder. Under 2022 uppgick våra Loomis intäkter till 25 miljarder SEK.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Få kontakt med en av våra säljare

Låt oss hjälpa dig att hantera betalningar, kontanter och värdesaker på ett effektivt och säkert sätt.

Kundservice

Kontakta vår Kundservice genom att ringa 010-163 63 00 eller genom att fylla i formuläret via länken nedan.

Vår Kundservice är öppen helgfria vardagar 08.00-17.00

Hur kan vi hjälpa?

Ta reda på hur Loomis kan hjälpa dig att minska kostnaderna samtidigt som säkerheten och precisionen förbättras.

Kontakta oss