Våra värderingar och vår uppförandekod

I hjärtat av vårt företag finns ett djupt engagemang för ansvarsfullt beteende gentemot våra medarbetare och miljön. Det är inte bara viktigt för oss, utan det är själva kärnan i vilka vi är. Därför arbetar vi ständigt med att bygga upp en företagskultur som bygger på tre huvudsakliga värderingar: Människor, service och integritet. Dessa värderingar påverkar alla delar av vår verksamhet, och de är lika enkla att förstå som enkla att tillämpa.
 • Ryggraden i vår verksamhet

  Medarbetarna på Loomis arbetar dagligen för att förbättra upplevelsen för våra kunder. För oss är det avgörande att ha integritet, en stark känsla av trygghet, etik och moral, rätt kompetens och en vilja att alltid överträffa kundens förväntningar.. Vi arbetar kontinuerligt med målet att skapa en företagskultur med starka värderingar, som kan sammanfattas i dessa tre ord:

  PEOPLE

  Vi ska utveckla kunniga medarbetare och bemöta alla människor med respekt.

  SERVICE

  Vi eftersträvar exceptionell kvalitet, innovationskraft, förmåga att skapa mervärde för kunderna och överträffa deras förväntningar.

  INTEGRITY

  Vi utför vårt arbete med ärlighet, vaksamhet och en hög etisk standard.

 • Vår uppförandekod

  Loomis uppförandekod speglar våra grundläggande värderingar. Det garanterar hög affärsetik, omsorg om våra anställda och hänsyn till miljön. Koden fungerar som vägledning för alla medarbetare och kan sammanfattas enligt följande:

  Loomis ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

  Vi på Loomis arbetar för att minska vår operativa miljöpåverkan.

  Loomis ska aldrig acceptera oetiskt beteende.

 • Ett löpande arbete

  Vi arbetar ständigt med våra värderingar och vår uppförandekod. De diskuteras ingående i introduktionen till företaget för nyanställda och i de årliga obligatoriska utbildningarna som alla våra medarbetare genomför. Vi lägger stor vikt vid försiktighet och kontroll vid rekryteringen av nya medarbetare. Alla nya rekryter genomgår grundutbildning och deltar därefter i återkommande utbildningstillfällen.

  Vid misstanke om oetiskt beteende, och om en medarbetare inte vill rapportera till sin närmaste chef, kan man använda ett internt rapporteringsverktyg som heter Loomis Integrity Line. Alla som arbetar inom Loomis-koncernen har rätt att använda detta verktyg och uppmärksamma de beteenden som inte överensstämmer med våra företagsvärderingar och uppförandekod. Det finns möjlighet för medarbetaren att välja om man vill rapportera via vår globala Integrity line eller om man vill skicka sitt ärende lokalt.  

 • Globalt avtal

  När det gäller vårt engagemang för våra värderingar och vår uppförandekod är det viktigt att nämna att Loomis undertecknade ett globalt avtal med Union Network International och Svenska Transportarbetareförbundet i december 2013. Genom att underteckna detta avtal stärkte Loomis sin position när det gäller socialt ansvar.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Få kontakt med en av våra säljare

Låt oss hjälpa dig att hantera betalningar, kontanter och värdesaker på ett effektivt och säkert sätt.

Kundservice

Kontakta vår Kundservice genom att ringa 010-163 63 00 eller genom att fylla i formuläret via länken nedan.

Vår Kundservice är öppen helgfria vardagar 08.00-17.00

Hur kan vi hjälpa?

Ta reda på hur Loomis kan hjälpa dig att minska kostnaderna samtidigt som säkerheten och precisionen förbättras.

Kontakta oss