Därför ställer vi frågor om ert företag

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på att Loomis har goda kunskaper om dig som kund. Syftet med lagen är att förhindra att exempelvis Loomis utnyttjas för eller medverkar till finansiell brottslighet, så som penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför ställer vi regelbundet frågor om din verksamhet och ditt behov av att använda Loomis tjänster. Vi ställer dessa frågor till våra kunder för att uppfylla de lagkrav som ställs på oss i syfte att bekämpa penningtvätt och annan brottslighet – vi hoppas på er förståelse!

Gå till frågeformuläret

Fyll i frågeformuläret

Vi ber er fylla i det digitala frågeformuläret samt bifoga nödvändiga handlingar. För att öppna formuläret krävs legitimering via BankID. BankID krävs även vid signering av formuläret. Vänligen notera att sidan med formuläret stängs ner utan att sparas efter 24 timmars inaktivitet.

Vad händer om vi inte får in era uppgifter?

En förutsättning för att du ska kunna använda våra tjänster även i fortsättningen är att vi har rätt uppgifter om ert företag. Om ni inte svarar på frågeformuläret kan Loomis enligt lag vara tvunget att vidta åtgärder. Det kan innebära att tjänster tillfälligt spärras, eller vid utebliven kontakt, att avtal sägs upp eftersom vi enligt lag inte får tillhandahålla tjänster till kunder vi inte har tillräckliga och uppdaterade kunduppgifter om.

Hur behandlar Loomis era uppgifter?

Era uppgifter skyddas av lag och vi behandlar dem konfidentiellt inom den grupp av personer som har behov av informationen för att utföra sitt arbete,  se ytterligare information nedan under vanliga frågor.  Du kan läsa mer om hur vi allmänt sett behandlar personuppgifter här.

Har du frågor eller funderingar?

Om ni har några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta vår kundservice via mejl kundservice@loomis.com eller på telefon 010-163 63 00 under helgfria vardagar mellan klockan 08-17. 

 Här nedan finns svar på vanliga frågor kring vårt kundkännedomsarbete:

Allmänna frågor

Jag har varit kund hos Loomis väldigt länge, varför ställs dessa frågor nu?

Som kund får ni frågor av oss oavsett hur lång tid ni har varit kund hos Loomis.

Frågorna ställs för att Loomis ska ha god kännedom om dig som kund och uppfylla legala krav som ställs på oss som betalningsinstitut.  Dessa lagkrav avser bland annat att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hur ofta ställer ni kundkännedomsfrågor?

Frågorna ställs löpande till dig så länge du är kund hos Loomis då lagen ställer krav på oss att hålla kundinformationen uppdaterad.

Behöver jag svara på frågorna igen då ni nyligen ställt samma frågor till mig?

Ja, det behöver du. Då Loomis behöver hålla sin kundinformation uppdaterad ställs dessa frågor till samtliga kunder löpande.

När måste jag ha svarat på frågorna?

Du behöver svara på kundkännedomsfrågorna inom den utsatta tiden som anges i brevet som skickats till dig. Om frågorna inte besvarats inom den angivna tiden kommer du att få en påminnelse. Om frågorna inte besvaras trots påminnelse kan dina tjänster hos Loomis komma att spärras och slutligen att avslutas.


Att fylla i det digitala formuläret

Vem får fylla i det digitala formuläret?

En lämplig person kan fylla i bolagets information och signera formuläret, men i nästa steg behöver formuläret också signeras av en person med firmateckningsrätt. Signeringarna görs med BankID.

Vad är firmateckningsrätt?

Firmateckningsrätt innehar den eller de personer (firmatecknare) som har rätt att ingå bindande avtal för bolaget. Firmatecknare ska vara registrerade hos Bolagsverket eller inneha fullmakt för att teckna firman.

Varför får jag upp ett felmeddelande när jag försöker fylla i det digitala formuläret?

Från att formuläret öppnats så behöver det fyllas i och signeras inom 24 timmar, i annat fall behöver man fylla i informationen på nytt.

Kontrollera att du använder en webbläsare som är kompatibel med formuläret. 

Om problemet kvarstår, kontakta gärna vår kundservice på telefonnummer 010-163 63 00 eller via e-post på adressen kundservice@loomis.com

Vilka webbläsare fungerar?

Du kan använda följande webbläsare:
Android Browser 94+
Chrome 80+Edge
Firefox 74+
Safari 13.1+
Safari in iOS 13.4+
Samsung Internet 15.0+

Notera att webbläsaren Explorer inte är en kompatibel webbläsare.

Finns det en tidsbegränsning för hur snabbt det digitala formuläret behöver fyllas i?

När du öppnar det digitala formuläret behöver det fyllas i inom 24 timmar. Efter en inaktivitetperiod om 24 timmar stängs formuläret ned och man behöver fylla i det från början igen.

Jag har flera bolag, ska jag svara för alla bolagen?

Du behöver lämna uppgifter om de bolag du specifikt blivit ombedd att svara för. Om du har flera bolag som är kunder hos Loomis bör du få brev för respektive bolag du behöver lämna uppgifter för. Det är inte säkert att du får breven för alla dina bolag samtidigt.

Kan jag svara på frågorna på annat sätt än digitalt?

Ja, du kan ladda ner och fylla i det här formuläret och posta till följande postadress.

Loomis Sverige AB
Attn: KYC
Box 7091
192 07 Sollentuna

Kan jag skanna in och mejla in mina svar på frågeformuläret?

Ja, du kan ladda ner och sedan mejla det ifyllda formuläret till följande e-postadress: se.aml@loomis.com. Om du önskar skriva ut formuläret och skanna in det går det också bra. 


Jag har fyllt i det digitala formuläret – vad händer nu?

Vad händer efter jag fyllt i det digitala formuläret?

När det digitala formuläret är ifyllt kommer ett mejl gå vidare till bolagets firmatecknare som därefter behöver signera formuläret för att bekräfta att de uppgifter som lämnats är korrekta.

Hur signerar jag det digitala formuläret?

På sista sidan i det digitala formuläret kommer du få instruktioner för att signera med ditt BankID.

Vem kan signera det digitala formuläret?

En lämplig person kan fylla i det digitala formuläret som sedan ska skickas vidare till en person som är firmatecknare för bolaget som behöver bekräfta att uppgifterna som lämnats är korrekta. 

Hur vet jag att det digitala formuläret kommit fram?

När du fyllt i formuläret visas en bekräftelsesida som meddelar att formuläret skickats vidare till firmatecknare. När du som firmatecknare sedan bekräftar uppgifterna i formuläret visas en bekräftelsesida som meddelar att informationen registrerats hos Loomis.

Kan jag ändra/rätta till uppgifter som jag lämnat om min verksamhet och hur gör jag?

Ja, det är möjligt att ändra uppgifter som skickats till oss.

Kontakta Loomis kundservice för vidare hjälp i frågan. Du når oss mån-fre kl. 8-17 på telefonnummer 010-163 63 00. Du kan också skicka e-post till oss på kundservice@loomis.com.

Kan jag få en kopia på mina lämnade svar?

Ja, den information som du lämnar i det digitala formuläret sammanställs och du har möjlighet att spara ned informationen som en PDF-fil innan du signerar formuläret.  Du kan även kontakta vår kundservice för att få en kopia på dina inlämnade svar.

För mer information om hur Loomis hanterar sparade personuppgifter samt få ut de uppgifter vi har sparat om dig ber vi dig kontakta Loomis dataskyddsombud på kundservice@loomis.com, ange ”Till Dataskyddsombudet” i ämnesraden.


Språk 

Finns det digitala formuläret på annat språk än svenska?

Det digitala formuläret finns på både engelska och svenska. Språket kan ändras i formuläret genom att välja språk i rullistan uppe till höger.


Förändringar av avtal

Jag vill ändra i mitt avtal med Loomis, behöver jag ändå svara på frågorna?

Ja, har du blivit kontaktad av oss gällande kundkännedom behöver du besvara frågorna. 

För att ändra ditt avtal kan du kontakta Loomis kundservice för vidare hjälp i frågan. Du når oss mån-fre kl. 8-17 på telefonnummer 010-163 63 00. Du kan också skicka e-post till oss på kundservice@loomis.com.

Jag vill avsluta mina tjänster hos Loomis, hur gör jag?

Kontakta Loomis kundservice för vidare hjälp i frågan. Du når oss mån-fre kl. 8-17 på telefonnummer 010-163 63 00. Du kan också skicka e-post till oss på kundservice@loomis.com

Mitt företag ska ändra bolagsform och få ett nytt organisationsnummer, behöver jag svara på frågorna ändå?

Kontakta Loomis kundservice för vidare hjälp i frågan. Du når oss mån-fre kl. 8-17 på telefonnummer 010-163 63 00. Du kan också skicka e-post till oss på kundservice@loomis.com.


Hantering av personuppgifter och lämnad information

Vad händer med informationen som jag lämnar till Loomis?

Informationen som lämnas av dig används av Loomis för att förstå hur ni som kund ska använda Loomis produkter och tjänster, och för att uppfylla de legala krav som ställs på Loomis för att uppnå tillräcklig kundkännedom för att kunna leverera efterfrågade tjänster.

Hur behandlar vi era personuppgifter?

De personuppgifter som Loomis behandlar är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla legala krav i syfte att kunna erbjuda dig och ditt företag våra produkter och tjänster. Bolaget är personuppgiftsansvarigt och Loomis har utsett ett dataskyddsombud som kan svara på frågor om hur dina personuppgifter behandlas. Vid frågor maila kundservice@loomis.com och ange ”Till Dataskyddsombudet” i ämnesraden.

Vem kan se svaren jag lämnar till er?

Loomis värnar om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg och välinformerad när du eller ditt företag använder Loomis produkter och tjänster. Uppgifter som lämnas skyddas av lag och vi behandlar dem konfidentiellt inom den grupp av personer som har behov av informationen för att utföra sitt arbete.

Är informationen jag skickar in till Loomis krypterad?

Det är viktigt att du som kund känner dig trygg i din kommunikation med Loomis. Information som du lämnar till Loomis digitalt krypteras. Bolaget som levererar tjänsten är ISO27001-certifierad, en internationellt erkänd standard som garanterar en hög informationssäkerhet.

Hur gör jag om jag inte vet svaret på vissa frågor?

Kontakta Loomis kundservice för vidare hjälp i frågan. Du når oss mån-fre kl 8-17 på telefonnummer 010-163 63 00. Du kan också skicka e-post till oss på kundservice@loomis.com

Vissa frågor känns privata, får den här typen av frågor ställas?

Genom att svara på våra frågor bidrar du till att Loomis uppfyller de lagkrav som ställs på oss som betalningsinstitut enligt lag 2017:630 om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Frågorna ställs för att förstå hur ditt företag och verksamhet bedrivs med syftet att uppnå tillräcklig kundkännedom för att kunna leverera efterfrågade tjänster.

Varför frågar ni om mitt telefonnummer?

Vi frågar om ditt telefonnummer för att kunna kontakta dig om vi behöver uppdatera din kundinformation, om det sker förändringar i tjänster eller i andra frågor som avser förändringar i verksamheten.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Få kontakt med en av våra säljare

Låt oss hjälpa dig att hantera betalningar, kontanter och värdesaker på ett effektivt och säkert sätt.

Kundservice

Kontakta vår Kundservice genom att ringa 010-163 63 00 eller genom att fylla i formuläret via länken nedan.

Vår Kundservice är öppen helgfria vardagar 08.00-17.00

Hur kan vi hjälpa?

Ta reda på hur Loomis kan hjälpa dig att minska kostnaderna samtidigt som säkerheten och precisionen förbättras.

Kontakta oss